Copyright statement

 

Algemeen
De website http://www.deglobetrotters.nl (inclusief  bijbehorende subdomeinen) is het intellectuele eigendom van de eigenaar van deglobetrotters.nl. De volgende voorwaarden zijn van  toepassing bij het bezoeken van deze website (inclusief de bijbehorende  subdomeinen).  Lees de voorwaarden goed door voordat u  verder kijkt op deze website (inclusief de bijbehorende subdomeinen). Wanneer u de website (inclusief de bijbehorende  subdomeinen) bezoekt verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals benoemd in dit copyright statement.

Intellectuele eigendomsrechten
Op alle  getoonde content (teksten, logo’s, foto’s, e.d.) berust het copyright bij de eigenaar van deglobetrotters.nl, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om de  inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming vooraf van deglobetrotters.nl, te linken, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke  wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Publicatie  foto’s
Bij publicatie van foto(‘s) dient altijd de bron “deglobetrotters.nl” te worden vermeld, tenzij anders overeengekomen.

Kaarten
De op de website getoonde Google Maps kaarten zijn eigendom van Google. De op de website getoonde wandelkaarten zijn eigendom van Alltrails.com, Mapbox en OpenStreetMap.