Privacy statement

 

Persoonsgegevens
Deglobetrotters.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op  vrijwillige basis worden verstrekt door de bezoeker. Met het invullen en  versturen van een contactformulier, het verzenden van een e-mail of het  plaatsen van een reactie, geeft de bezoeker deglobetrotters.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te  slaan in een bestand van deglobetrotters.nl. Deglobetrotters.nl zal de persoongegevens uitsluitend gebruiken voor de eigen  bedrijfsvoering en niet verstrekken aan derden.